Регистрацията Ви е приета, но плащането е неуспешно. / You’ve been registered, but your payment was rejected.

Свържете се с нас на registration@runnersofruse.com за линк към плащане на стартовата такса. / Please, contact us at registration@runnersofruse.com if you need link for the payment.